Verschuiving in koffiebonenland

Nieuw grensverleggend concept rotterzwam: 'Coffee as a Service'

Odoo afbeelding en tekstblok

-- English below --

Wat is de komende jaren misschien wel onze grootste uitdaging als samenleving? De transitie naar een circulaire economie. Waarom? Omdat het een radicaal andere manier van omgaan met grondstoffen en verspilling vraagt. Daarom introduceert rotterzwam: ‘Coffee as a Service’. Een concept waarbij de leverancier eigenaar blijft van de koffieboon - ook als het veranderd is in koffiedik. Koffiedik is namelijk te waardevol om te verbranden in de afvalverbrander.

Rotterzwam is de afgelopen vijf jaar actief aan het einde van de koffieketen. In BlueCity in Rotterdam kweken zij paddenstoelen op koffiedik. Nog steeds verdwijnt veel koffiedik bij het restafval, dat vervolgens veelal naar de vuilverbranding gaat. ‘Zonde van zo’n kostbaar goedje als koffiedik’ aldus Mark Slegers van rotterzwam.


 

Eigenaar van de koffieboon

Om de transitie naar de circulaire economie te versnellen, gaat rotterzwam ook koffiebonen verkopen - maar dan als dienst in plaats van product. Oftewel: rotterzwam blijft eigenaar van de koffieboon. Het koffiedik wordt opgehaald en de koffiedrinker ontvangt een impact rapportage op maat en een aantal producten gemaakt van het koffiedik.

Slegers vertelt enthousiast: ‘Het is eigenlijk een logische volgende stap voor ons. Door zelf de koffie te leveren én eigenaar te blijven van de boon, bepalen wij voortaan wat er gebeurt met het koffiedik. Het mooie is dat wij veel hoogwaardige toepassingen hebben, die beter zijn dan verbranden. Naast zwammen kweken, maken we bioplastics en gebruiken we koffiedik om landbouwgrond te verrijken. En we blijven nieuwe toepassingen onderzoeken.’

Samenwerken

Rotterzwam gelooft in samenwerken. Samenwerken is voor het bedrijf het nieuwe concurreren. Daarom is de samenwerking gezocht met verschillende koffiebranders. Samen met hen bieden ze één compleet product aan de eindgebruiker. Het wordt zo makkelijk gemaakt om verantwoordelijkheid te nemen.

Opschaling

‘Coffee as a Service’ is vanaf nu leverbaar voor organisaties in en rondom Rotterdam die meer dan 50 kilo koffiebonen per maand afnemen. In 2019 gaat rotterzwam opschalen naar de grote steden in Nederland. Uiteindelijk moet het concept via de fungiose-franchise van rotterzwam een wereldwijde dekking krijgen.

Coffee as a Service

Odoo CMS - een grote afbeelding

 

Het CAAS framework faciliteert samenwerking tussen koffiebranders
en lokale verwerkers van koffiedik.

 

Heb jij interesse in 'Coffee as a Service'?

Verbruikt jouw organisatie meer dan 30 kg koffiebonen in de maand?

'Change in Coffeebean Landscape' 

New groundbreaking concept by rotterzwam: 'Coffee as a Service'

What will be the biggest challenge to our society in the coming years? The transition to a circular economy. Why? Because it requires a radically different approach to managing resources and waste management. As a part of this transition Rotterzwam is introducing: 'Coffee as a Service'. A concept in which the coffee supplier retains ownership of the coffee bean - even when it has been transformed into coffee grounds. Coffee grounds really are too valuable a resource to waste in an incinerator.

For five years, Rotterzwam has been active at the end of the coffee supply chain. In BlueCity rotterzwam grows oyster mushrooms on coffee grounds. Even so, a large number of coffee grounds are still wasted in the residual waste pile, which is consequently incinerated as the prefered means of waste disposal. 'A waste of such a valuable substance as coffee grounds ' according to Mark Slegers of Rotterzwam.

Ownership of the bean

In order to facilitate a faster transition to a circular economy, rotterzwam is going to sell its own coffee beans - not as a product, but as a service. In other words, rotterzwam will retain ownership of the coffee bean. The coffee grounds will be picked up and the coffee drinker will get some products made of coffee grounds in return in combination with an impact report.

Slegers elaborates enthusiastically: 'It really is the logical next step for us. By supplying the coffee ánd by retaining ownership of the coffee, we can determine what happens with the coffee grounds from now on. And the good thing is that we have much more high quality (and high value) solutions for its use, which are all preferable to incineration. In addition to growing mushrooms, we produce bioplastics made with coffee grounds and use the coffee grounds to enrich agricultural land.’

Cooperation

Rotterzwam believes in cooperation. For this company, cooperation is the new form of competition and that is why it has partnered itself with various coffee suppliers. Together they offer a complete product that includes reprocessing the coffee grounds in various ways.

Scale-up

'Coffee as a Service' is available as of now for organisations in Rotterdam that use 50+ kgs of coffee a month. In 2019 rotterzwam will scale up its activities to all large cities in the Netherlands. The ultimate goal for the concept is to reach worldwide coverage through fungiose-franchise arrangements.